Řízení vjezdu

Veřejné správě a komerčním i veřejným organizacím dáváme do rukou nástroje pro automatizované i manuální řízení vjezdů a vstupů do lokalit a areálů s omezeným přístupem, a současně pomáháme bezpečnostním složkám v ochraně měkkých cílů. Integrované řešení postavené na platformě INTIQ spojuje bezpečnostní i dopravní funkce a propojuje řízení přístupu k lokalitám s inteligentní mobilitou.

1500+

vjezdových transakcí denně

5

bezpečnostních režimů

15

podporovaných kategorií uživatelů

Regulace vjezdu do oblastí s omezeným přístupem

Historická centra měst, areály škol a úřadů, pěší zóny či soukromé areály – jejich správci řeší úkol, jak je ponechat otevřené a zároveň znemožnit vjezd neoprávněným vozidlům. Naše řešení jim dává k dispozici správu vjezdových oprávnění, typicky na základě registrační značky nebo RFID karty. Unikátním spojením našich řešení je pak kontrola vjezdu technologií C-ITS, kde si vybavená vozidla mohou automaticky zažádat o vjezd prostřednictvím přímé bezdrátové komunikace. Výhodou takového spojení je např. možnost automaticky rozpoznat vozidla IZS i přestože nejsou přímo zanesena v systému.

Další užitečnou funkcí je možnost zpřístupnit správu povolení samotným uživatelům, například pro vpuštění návštevy, doručovací služby či zásobování.

Realizováno pro

Ochrana měkkých cílů

Zajištění bezpečnosti budov či oblastí, které nelze jednoduše uzavřít za pevný perimetr, není snadným úkolem. Detekční a ochranné prvky, jako jsou různé senzory a výsuvné bariéry, nesmí bránit běžnému provozu a zároveň musí sloužit k ochraně objektu. Náš systém propojuje senzory jako kamery a indukční smyčky s aktivními prvky kontroly vjezdu, a to buď zcela automaticky, nebo s manuálním zásahem ochranného personálu, podle aktuálního stupně rizika.

Realizováno pro