Silnice bezpečné a přehledné

Nová generace kooperativních systémů vám poskytne přímo ve vozidle, mobilu nebo třeba brýlích veškeré informace, které na cestě potřebujete - kde jsou kolony, nehody, kde probíhají práce na silnici, ale i kde hrozí náledí či prudké brzdění.

110

mobilních vozíků údržby vybaveno technologií C-ITS

200+

C-ITS jednotek na infrastruktuře

25+ miliónů

zpracovaných datových zpráv denně centrálním systémem

Mimořádné události na silnicích

Mimořádné události nejsou v Česku, Evropě ani jinde ve světě nijak mimořádnou záležitostí. Naší prací je o těchto událostech vědět, neustále je analyzovat a v kombinaci s dalšími daty zajistit, aby se předešlo následným problémům. Informace o mimořádné události předáme řidičům a upozorníme je na rizika, která ze situace plynou. Příkladem může být detekce vzniklé kolony, aby se zabránilo dodatečným nehodám. Tyto informace následně sdílíme prostřednictvím množství různých kanálů – C-ITS jednotky podél silnic a dálnic, mobilní aplikace, informační portály ŘSD, JSDI, NDIC a další datové kanály. V systému pro operátory C-ITS Backoffice lze události vizualizovat, spravovat či manuálně vytvářet další související i jiné události.

Typické události

  • nehody
  • kolony
  • práce na silnici
  • nepříznivé vlivy počasí (náledí, sníh, silný vítr, …)
  • překážky na silnici
  • místo zásahu IZS
  • prudké brzdění vozidel
  • nebezpečné lokality (přechody, zatáčky)
  • železniční přejezdy

Realizováno pro

Virtuální portály pro řízení dopravy

Na dálnicích a silnicích jsou postupně budovány informační portály, které zobrazují nejen varování o mimořádných událostech, ale také rychlostní omezení, regulace jízdy v jednotlivých pruzích a mohou regulovat vjezdy do tunelů. Výstavba a provoz těchto fyzických portálů jsou velmi nákladné, proto jsme přišli s konceptem tzv. virtuálních portálů. Pomocí hybridní C-ITS technologie je možné v C-ITS Backoffice vytvořit zprávu skládající se z kombinace dopravního značení a textové informace, kterou zašleme všem řidičům přímo v určené lokalitě. Zprávy umíme zasílat také selektivně, například jen určitým typům vozidel. Výhodou je použití C-ITS zpráv standardizovaných na úrovní celé EU, kdy informace zůstává srozumitelná i pro zahraniční řidiče.

Realizováno pro

Chytré mobilní vozíky

Krátkodobé práce na dálnicích bývají místem tragických dopravních nehod. Proto vybavujeme mobilní výstražné vozíky pro označení těchto prací speciálními C-ITS jednotkami, které detekují stav vozíku a vysílají do svého okolí varování o probíhajících pracích. Hybridní C-ITS jednotka kromě vysílání na dedikované frekvenci 5,9GHz (ITS-G5) předává stejnou informaci do C-ITS Backoffice, odkud je distribuována do širšího okolí. Zpráva z výstražného vozíku může být dále rozšířena o data jako jsou maximální rychlost průjezdu daným místem, případně informace o zúžení. Správce vozového parku navíc získává přehled o poloze a stavu všech vozíků v reálném čase.

Realizováno pro

Kooperativní vozidla údržby

Vozidla údržby silnic a dálnic jsou při výkonu své práce často překážkou běžnému provozu a představují riziko vzniku dopravní nehody. C-ITS jednotka umístěná ve vozidle údržby toto riziko snižuje tím, že v závislosti na poloze, rychlosti a aktuální prováděné činnosti vysílá do okolí varování o probíhající údržbě komunikace. Stejnou informaci navíc zasílá do C-ITS Backoffice, odkud může být šířena dalšími komunikačními kanály. Správce vozového parku získává neustálý přehled o poloze a aktuální činnosti vozidel údržby v reálném čase.

Realizováno pro

Automatické sčítače dopravy

Dálnice a silnice v ČR vybavujeme automatickými sčítači dopravy. Data ze sčítačů následně slouží jako podklad pro analýzu a vyhodnocení vytížení, identifikaci rizik bezpečnosti dopravy a plánování rozvoje silniční sítě.

Realizováno pro