Spolehlivá MHD, která nečeká v kolonách

Vozidlům MHD na semaforu rozsvítíme zelenou, tak aby cestující vždy dorazili včas. Častým, ale zbytečným nehodám při výstupu do vozovky předcházíme upozorněním přijíždějících řidičů na riziko střetu s chodcem.

30

tramvají v Brně vybaveno

4

česká města používají C-ITS

40+

měst v Evropě zavádí systémy C-ITS

Preference vozidel MHD

Co nejrychlejší a nejbezpečnější pohyb vozidel MHD městem je základním pilířem dopravy budoucnosti. Pro minimalizaci zdržení na trase si mohou vozidla městské, příměstské či dálkové veřejné dopravy na světelných křižovatkách díky technologie C-ITS požádat o přednostní průjezd. Řidič z křižovatky dostává odpověď o stavu zpracování svého požadavku na průjezd a může mu přizpůsobit svou jízdu.

 

Cíle služby

  • Zrychlení veřejné dopravy
  • Snížení rizika nehod při průjezdu křižovatkou
  • Zvýšení bezpečnosti cestujících MHD

Realizováno pro

Varování před kolizemi tramvají

Vozidla MHD pomocí technologie C-ITS neustále informují prvky infrastruktury a své okolí o poloze, rychlosti a směru. Chytré algoritmy zpracovávají data a dokáží varovat řidiče tramvaje o riziku srážky s jinou tramvají v provozu.

Cíle služby

  • Zvýšení bezpečnosti tramvajového provozu

Realizováno pro

Dost bylo nehod s vozidly MHD

Každý známe ve svém okolí místo, kde to nehodou přímo zavání. Rizikem bývá křížení vozidel MHD s automobilovým provozem na přejezdech tramvajových pásů a v křižovatkách s tramvajovými kolejemi nebo vyhrazenými autobusovými pruhy. Na těchto místech dochází k velkému množství nehod. C-ITS jednotka ve vozidle MHD vysílá před příjezdem do rizikového místa ostatním řidičům varování, aby zvýšila jejich ostražitost.

Realizováno pro

Bezpečné zastávky pro všechny

Existuje mnoho zastávek, kde chodci vystupují přímo do vozovky. Stačí jen malá nepozornost a neštěstí je na světě. Technologie C-ITS nám umožňuje zjistit přítomnost vozidla MHD v zastávce a varovat přijíždějící řidiče před zvýšeným pohybem chodců ve vozovce.

Velký skok pro vozový park

Uvedli jsme jen pár příkladů využití technologie C-ITS, pomocí které řešíme problémy, se kterými se denně setkáváte. Tato technologie nám umožňuje implementovat řešení nepřeberného množství problémů, které nepřinášejí jen vyšší kvalitu života obyvatel vašeho kraje, města nebo obce, ale zefektivňují také fungování hromadné dopravy z pohledu provozu. Mezi běžné funkce patří sledování aktuální polohy, rychlosti, směru vozidel, informace o zpoždění oproti jízdním řádům, zprostředkování komunikace dispečera s řidiči či řízení vjezdů a výjezdů z vozoven. Jsme však schopni implementovat řadu dalších funkcí, na míru vašim potřebám.