Záchranáři k vám dorazí včas

Minimalizujeme dobu, za kterou se k vám dostanou vozidla Integrovaného Záchranného Systému (IZS). Tak jako v Brně můžeme dát záchranářům zelenou na všech křižovatkách a zkrátit dojezdové doby i ve vašem kraji, městě nebo obci.

26

křižovatek pilotně vybaveno

1-3 minuty

úspora času při dojezdu

1 500 m

dosah technologie ITS-G5

Preference vozidel IZS

Průjezd světelnou křižovatkou na červenou se zapnutými majáky je riskantním manévrem a již dnes umíme vozidlům IZS umožnit bezpečný průjezd křižovatkou pomocí technologií. Pokud se vozidlo IZS blíží ke křižovatce, vyšle žádost o prioritní průjezd. Křižovatka zprávu přijme a požadavek předá do řadiče signalizačního zařízení. Po jeho zpracování řadič nastaví signál „volno“ pro směr příjezdu vozidla a na všech ostatních příjezdových ramenech křižovatky nastaví signál „stůj“, aby nedošlo ke srážce vozidla IZS s vozidly z ostatních směrů. Tím, že má celé rameno křižovatky zelenou, umožňujeme všem řidičům vyklidit potřebný prostor a vytvořit pro záchranáře uličku. Po průjezdu je signální plán navrácen zpět do běžného provozu.

Podívejte se jak preferenci vozidel IZS využívá Mladá Boleslav.

Cíle služby

  • Zvýšení bezpečnosti a snížení rizika nehod 
  • Zvýšení bezpečnosti posádky vozů IZS
  • Snížení dojezdových časů pro vozidla IZS


Realizováno pro

 

 

Informace o místě zásahu IZS

V situaci, kdy zasahují složky integrovaného záchranného systému (IZS), například u dopravní nehody, mohou stojící vozidla IZS prostřednictvím vozidlové jednotky OBU vysílat varování o probíhajícím zásahu všem okolním řidičům. Řidiči tak přizpůsobí jízdu nastalé situaci.

Cíle služby

  • Zvýšení bezpečnosti zasahujících záchranářů
  • Zvýšení bezpečnosti zachraňovaných osob
  • Snížení počtu následných nehod v blízkosti místa zásahu
    Zvýšení komfortu jízdy a pocitu jistoty řidičů

Realizováno pro

 

 

Volná cesta pro IZS

Všichni jsme už zažili situaci, kdy jsme za volantem z dáli slyšeli zvuk blížící se sirény a nevěděli, odkud se záchranáři blíží, ani kam se uhnout. Služba Emergency Vehicle Approaching (EVA) je založená na přímé komunikaci mezi vozidly (V2V) a využívá moderní C-ITS technologii k varování okolních řidičů o blížícím se vozidle IZS. Záchranářům stačí jen zapnout maják a on-board (OBU) jednotka začne nepřetržitě vysílat upozornění všem okolním řidičů o své poloze, směru a rychlosti přímo do vozidel a do C-ITS Backoffice, který informaci předá do mobilních aplikací a proměnných dopravních značek a portálů.

Optimalizujeme trasy vozidel záchranářů

Aby vozidla Integrovaného Záchranného Systému dorazila včas, zelená na semaforech nebo upozornění okolním řidičům nemusí stačit. Abychom ušetřili další cenné vteřiny v průběhu záchranné operace, analyzujeme a využíváme komplexní data o provozu. Řidičům vozidel IZS doporučujeme nejvhodnější trasu na základě mnoha faktorů jako jsou parametry vozidel přiřazených k zásahu, historická data o dojezdu plánovanými úseky, aktuální kapacita jednotlivých úseků trasy, hustota silničního provozu, obvyklá vytíženost v daném čase či predikce vývoje dopravní situace na trase s ohledem na předpokládaný dojezd. Data a algoritmy nám pomáhají doporučit optimální trasu a její varianty, aby se záchranáři dostali na místo zásahu co nejrychleji.